Advokat Hans Flø

Hovedområdet for kontorets virksomhet i dag er dreid mer til generell forretningsjus, fast eiendoms rettsforhold, erstatning, arv og skifteforhold.

I tillegg til hovedkontoret i Bergen, har advokat Hans Flø også kontor i Hareid, Sunnmøre. Kontakt for bistand vil være ved telefon
416 46 912, eller e-post: hf@jus1.no.


Om Hans Flø

Født 1953. Juridisk eksamen ved Universitetet i Bergen i 1984. Han var deretter ansatt som advokatfullmektig i Bergen i 2 år frem til han i perioden 1987 - 1996 arbeidet dels i egen advokatpraksis, og dels ansatt og i tett samarbeid med InkassoPartner AS, Nevi Finans AS og DnB Finans AS. Fra 1988 har han også drevet eget advokatkontor i Hareid, Sunnmøre.

Siden 1996 har han hatt egen advokatvirksomhet i kontorsamarbeid med andre advokatfellesskap. Han gir bistand innen de fleste rettsområder, men med hovedvekt innen forretningsjuridiske forhold, skifterett, fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett, og sitter i styret i flere selskap.


Kompetanseområder:

  • Kontraktsrett
  • Konkurs
  • Dødsbo
  • Arv-, familie- og skifterett
  • Arbeidsrett
  • Erstatningsrett
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Eiendomsmegling
  • Forbrukerrett
  • Husleie- og boligrett

Kontakt meg