Advokatene

Kaj Wigum

E-post: kw@jus1.no

Født 1952. Juridisk eksamen ved Universitetet i Bergen i 1981. Fra 1981 - 1985 ansatt som politifullmektig ved Bergen politikammer. Siden 1985 har han drevet egen advokatforretning.Hans Flø

E-post: hf@jus1.no

Født 1953. Juridisk eksamen ved Universitetet i Bergen i 1984. Han var deretter ansatt som advokatfullmektig i Bergen i 2 år frem til han i perioden 1987 - 1996 arbeidet dels i egen advokatpraksis, og dels ansatt og i tett samarbeid med InkassoPartner AS, Nevi Finans AS og DnB Finans AS. Fra 1988 har han også drevet eget advokatkontor i Hareid, Sunnmøre.

Siden 1996 har han hatt egen advokatvirksomhet i samarbeid med Wigum og Yndestad. Han gir bistand innen de fleste rettsområder, men med hovedvekt innen forretningsjuridiske forhold, skifterett, fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett, og sitter i styret i flere selskap.

Ansatte

Anders Johnsen

E-post: aj@jus1.no

Født 1960. Har tidligere vært ansatt ved Hordaland politidistrikt, og startet egen praksis i samarbeid her fra august 2015. Hans bistandsområde vil være bobehandling, strafferett og forretningsjuridiske emner.

Svein Zahl

E-mail: sz@jus1.no

Ansatt som konsulent med praktisk bobehandling, hovedsaklig dødsboskifter. Zahl har tidligere vært ansatt i 12 år ved Bergen byfogdembete, skifteretten fra 1977 - 1989, som bobehandler.
Siden 1989 har han vært ansatt hos Wigum og Yndestad.

Jane Marit Olsen

E-mail: jmo@jus1.no

Har vært ansatt siden 2014 som sekretær og saksbehandler, og med særlig ansvar for behandling av lønnskrav i konkursbo.