Nyheter

Anders Johnsen har begynt som ny advokat ved vårt kontor fra august 2015. Han har tidligere vært ansatt ved Hordaland politidistrikt, øko.krim. Advokat Steinar Yndestad har sluttet ved kontoret fra oktober 2015 og inngått kontorfellesskap med advokatfirmaet Mæland AS